ĐÁ PHONG THỦY ĐỘC

Đã bán

  3/10/2019

Giá:
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:6 - 6.5
Kích thước:20*16*14 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Tảng hoa đá hàng độc,hình thành tự nhiên và nguyên sơ

  3/10/2019

Giá:
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:...
Kích thước:30*25*20 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:VIP CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:...
Kích thước:80*60*28 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:8.0
Kích thước:40*20*15 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:8.0
Kích thước:20*25*8 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:VIP CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7.0
Kích thước:23*20*5 cm - 30*20*5 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:VIP CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:...
Kích thước:160*155*15 cm
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/10/2019

Giá:VIP CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Hết hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:4.0
Kích thước:...
Trọng luợng:...
0985 110 998

Đọc tiếp