ĐÁ SAPPHIRE

Viên sapphire xanh lục yên 1,4ct hàng kính trong,xanh ngắt...giá tại mỏ 1tr650.

  3/24/2019

Giá:1.650.000 VNĐ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:1,4 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  4/8/2019

Giá:950.000 VNĐ
Đặt hàng:     
Trong kho:      ĐÃ BÁN
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:1,7 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên sapphire xanh lục yên 2,1ct hàng kính trong veo...giá tại mỏ 1tr350

  3/24/2019

Giá:1.350.000 VNĐ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:2,1 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên sapphire xanh thiên nhiên lục yên 7,1ct giá tại mỏ 1tr650

  3/24/2019

Giá KM:1.650.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:7,1 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Nhẫn vàng,viên chủ sapphire xanh thiên nhiên...mê ly sang chảnh.

  4/15/2019

Giá:VNĐ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng: 
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên sapphire trắng 4,95ct sao nét căng cước,khối đẹp mê ly

  3/21/2019

Giá:vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:4,95 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  4/5/2019

Giá KM:VNĐ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Đã bán
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:2,29 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  4/8/2019

Giá:1.600.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      ĐÃ BÁN
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:11,8 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  4/8/2019

Giá:1.300.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      ĐÃ BÁN
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:5,3 carat 
0985 110 998

Đọc tiếp

Đã bán

  3/24/2019

Giá KM:CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      ĐÃ BÁN
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:9
Kích thước:
Trọng luợng:8,3 carat
0985 110 998

Đọc tiếp