ĐÁ TOURMALINE

Viên tuormaline xanh thiên nhiên lục yên 3,5ct

  3/10/2019

Giá:900.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7,0 - 7,5
Kích thước:
Trọng luợng:3,5 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên Tuormaline xanh thiên nhiên lục yên 1,7ct

  3/24/2019

Giá:1.600.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7,0 - 7,5
Kích thước:
Trọng luợng:1,7 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Mặt nhẫn và đôi bông tai Tuormaline xanh thiên nhiên lục yên 1,5ct

  3/24/2019

Giá:1.300.000 vnđ
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7,0 - 7,5
Kích thước:
Trọng luợng:1,5 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên tuormaline thiên nhiên lục yên 10,8ct trong veo to khủng

  3/10/2019

Giá:CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7,0 - 7,5
Kích thước:
Trọng luợng:10,8 carat
0985 110 998

Đọc tiếp

Viên Tuormaline thiên nhiên vàng,dáng tròn 2,3ct

  3/10/2019

Giá:VIP CALL
Đặt hàng:     
Trong kho:      Còn hàng
Chất liệu:Đá thiên nhiên 100%
Độ cứng Mohs:7,0 - 7,5
Kích thước:9*9*5 mm
Trọng luợng:2,3 carat
0985 110 998

Đọc tiếp